„I KOSZALIŃSKI ZLOT POJAZDÓW KLASYCZNYCH” WRAZ Z KONKURSEM O „PUCHAR PREZYDANTA MIASTA KOSZALINA NA NAJLEPSZY KLASYK 2016 ROKU”

Organizator  zlotu:
Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych Klasyczny Koszalin z siedzibą w Koszalinie,
ul. Zwycięstwa 204a, 75 – 640 Koszalin

Miejsce zlotu:
Motopark w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 8a, 75 – 736 Koszalin

Kiedy:
12 czerwca 2016r. (niedziela)

Patronat:
Prezydent Miasta Koszalina – Piotr Jedliński

„I  Koszaliński Zlot Pojazdów Klasycznych” jest imprezą ogólnodostępną, rodzinną oraz integracyjną – otwartą dla wszystkich sympatyków dawnej motoryzacji, w której mogą uczestniczyć ponad 25 – letnie pojazdy. Zapraszamy wszystkie aktywne osoby zainteresowane rywalizacją z pogranicza rekreacji i sportu. Zlot połączony jest bowiem z konkursem o „Puchar Prezydenta Miasta Koszalina Na Najlepszy Klasyk 2016 roku”, podczas którego można rywalizować parami, z rodziną lub z grupą przyjaciół  na podstawie  załączonego  Regulaminu.

Dodatkowo nasza propozycja ma charakter edukacyjny, której celem jest zapoznanie się z naszym pięknym Koszalinem, jego okolicami oraz wyjątkowym miejscem jakim jest położny w obrębie miasta Motopark.

Ramowy program zlotu:

 • do godziny 9:00 rejestracja uczestników (Biuro zlotu czynne od godz. 7.30),
 • od 9:00 do 9:30 odprawa (omówienie zasad konkursu, poszczególnych konkurencji oraz trasy przejazdu),
 • od 9:30 do 10.00 start pierwszego uczestnika,
 • 14.30 – 15:00 przyjazd ostatniego uczestnika,
 • od 15.30 do 16.30 jazda po torze na czas (po 3 pojazdy ).
 • około 17:30 wręczenie nagród, podsumowanie oraz zakończenie zlotu.

Konkurencje:

 • dojazd do przeszkody na odległość 0,5 m (za każdy centymetr na „plus” lub na „minus” uczestnik otrzymuje 1 punkt karny),
 • jazda slalomem w alkogoglach (za każdy potrącony pachołek uczestnik otrzymuje 5 punktów karnych),
 • jazda na orientację w czarnym kasku, podpowiada pilot – najpierw dojeżdżamy przodem do „pierwszego garażu”, a następnie cofamy pod kątem 90 stopni  do „drugiego garażu” (za każdy potrącony pachołek uczestnik otrzymuje                          5 punktów karnych),
 • pokonanie trasy w określonym czasie ( czas zna tylko komisja ) z zachowaniem przepisów KRD oraz zasad bezpieczeństwa (za każdą minutę na „plus”                          lub na „minus” uczestnik otrzymuje 1 punkt karny),
 • do rozpoznania trzy charakterystyczne budowle na trasie (tylko po prawej stronie trasy).

 

Trasa i czas przejazdu:
Koszalin i okolice w sumie ok. 98 km ( znany tylko organizatorom )

Nagrody dla najlepszych:
Przewidziane 3 puchary i dyplomy ufundowane przez Prezydenta Miasta Koszalina oraz sponsorów dla 3 najlepszych zawodników, którzy osiągnęli najlepszy rezultat po podsumowaniu wyników  z poszczególnych konkurencji i przejazdu.

Dodatkowo dla chętnych przejazd na czas po torze w Motoparku:
Obowiązują trzy okrążenia – wygrywa najszybszy. Przewidziane 3 puchary dla 3  najlepszych zawodników ufundowane przez Stowarzyszenia oraz drobne upominki od sponsorów.

Inne nagrody:
Przewidywane są ponadto następujące nagrody: dla uczestnika, który przybył z miejsca położonego najdalej od miejsca zlotu oraz uczestnika, który przyjedzie najstarszym pojazdem.

Koszty uczestnictwa w zlocie:
Opłata wynosi łącznie 60,00 zł. od kierowcy i drugiego uczestnika oraz po 25,00 zł. od każdego następnego uczestnika. W ramach tych kosztów, uczestnicy otrzymają bezpłatny posiłek oraz materiały związane z udziałem w  zlocie.

Zasady uczestnictwa:
Obowiązuje pisemne zgłoszenie najpóźniej do dnia 5 czerwca 2016r. na e – maila: klasycznykoszalin@wp.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenia oraz opłata wniesiona  na konto BGŻ BNP PARIBAS O. Koszalin 30 2030 0045 1110 0000 0399 2570 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz osób towarzyszących oraz nazwy, roku produkcji i numeru rejestracyjnego pojazdu  (w wyjątkowych i uzgodnionych sytuacjach wpłata w dniu zlotu). Zgłoszenia oraz wpłaty mogą być przekazywane zbiorczo. Uwaga: liczba uczestników ograniczona.

 

Zapraszamy do udziału
w I Koszalińskim Zlocie Pojazdów Klasycznych  
Prezes Stowarzyszenia Andrzej Hamerla

 


REGULAMIN  KONKURSU  I  PRÓBY  SPRAWNOŚCIOWEJ PO  TORZE

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 • konkurs i próba sprawnościowa w większości przebiegają po drogach publicznych i po torze, zawodnicy muszą ściśle stosować się do obowiązujących w Polsce i w Motoparku przepisów ruchu drogowego i odpowiadają za ich ewentualne przekroczenie.
 • zawodnicy biorą udział w konkursach i próbie sprawnościowej na własną odpowiedzialność i ryzyko;
 • uczestnicy mają obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, ważnego przeglądu technicznego oraz obowiązkowego wyposażenia pojazdu;
 • w trakcie konkursu i próbie sprawnościowej w samochodzie może znajdować się jedynie zgłoszona  do udziału załoga – kierować autem może wyłącznie zgłoszony kierowca;
 • numer startowy musi być umieszczony w widocznym miejscu z przodu nadwozia lub na bocznej szybie od strony kierowcy;
 • pomylenie trasy podczas konkursu i próby sprawnościowej z wszelkimi konsekwencjami nie może być podstawą składania protestu lub zmian w wyliczeniach czasu;
 • uczestnicy podczas trwania zlotu uczestniczą w konkursach i wyścigu przygotowanych przez organizatorów, których wyniki wpisywane są do otrzymanej karty drogowej.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW 

 • organizator dostarczy uczestnikom numery startowe w formie tabliczki do umieszczenia z przodu pojazdu lub na bocznej szybie od strony kierowcy oraz karty drogowe zawierające dokładny opis trasy w formie graficznej oraz miejsce na wpisywanie wyników konkursów:
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania imprezy zarówno w stosunku do uczestników, jak i ich pojazdów oraz spowodowane przez nich szkody wobec osób trzecich i mienia;
 • organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia lub niedopuszczenia załogi do udziału w konkursach i próby sprawnościowej z uzasadnionej przyczyny.

WARUNKI ROZGRYWANIA IMPREZY:

 • uczestnicy zobowiązani są do udziału w konkursach i próbie sprawnościowej według określonych zasad oraz przejechania wyznaczonej trasy zgodnie z zapisami w karcie drogowej i opisem trasy;
 • instrukcje odnośnie poszczególnych konkurencji konkursu i próby sprawnościowej uczestnicy otrzymują podczas odprawy uczestników;
 • w przypadku zgubienia się na trasie przejazdu proszę dzwonić pod numery 606 654 618   do Andrzeja Hamerli oraz 501 292 561 do Dawida Bagrowskiego po wskazówki;
 • w uzasadnionych przypadkach załoga może prosić o neutralizację czasu ( np. opóźnienie spowodowane korkiem na drodze, wypadkiem itd.);
 • o wyniku końcowym w konkursie i „Pucharze Prezydenta Miasta Koszalina Na Najlepszy Klasyk 2016 roku” decyduje suma punktów osiągniętych podczas poszczególnych konkurencji konkursu na torze oraz za czas przejazdu w stosunku do czasu „zerowego” ustalonego przez organizatorów   na podstawie przejazdu trasy przejazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. O wyniku próby sprawnościowej na torzedecydują najlepsze osiągnięte wyniki.
 • w przypadku jednakowych wyników osiągniętych przez więcej niż jedną załogę, decyduje wiek użytego w rajdzie pojazdu: załoga jadąca starszym pojazdem zajmuje wyższą pozycję.
 • za pierwsze stwierdzone przekroczenie przepisów ruchu drogowego kara 15 punktów
 • za drugie stwierdzone przekroczenie przepisów ruchu drogowego – wykluczenie z konkursów.

PUNKT KONTROLI PRZEJAZDU:

 • na trasie przejazdu będzie zorganizowany ukryty punkt kontroli przejazdu ( PKP )