Kontakt

Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”

ul. Gnieźnieńska 8

75 – 736 Koszalin

e-mail: klasycznykoszalin@wp.pl

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Stowarzyszenia:

Artur Strojny – Prezes Stowarzyszenia – tel. 502 771 931

Redakcja strony internetowej:

Krystian Murdza – Wiceprezes Stowarzyszenia – mail: krystianmurdza@gmail.com