Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”

Zarząd Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” informuje, że stosowanie do zapisów § 19 ust. 2 lit. a Statutu postanowił zwołać w dniu 22 października 2015r. godz. 19.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w WSPL SP ZOZ w Koszalinie, przy ul. Zwycięstwa 204a, IV piętro w sali odpraw.

Ramowy program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”:

1. Podsumowanie dotychczasowego i uchwalenie nowego programu działania Stowarzyszenia do końca 2015r. i na 2016 rok.

2. Zapoznanie uczestników Walnego Zebrania ze stanem finansów Stowarzyszenia na dzień 30 września 2015r.

3. Zapoznanie uczestników Walnego Zebrania ze sporządzonymi sprawozdaniami finansowymi za 2014 rok Stowarzyszenia Pojazdów

Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”.

4. Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków dotyczącej uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, przestrzegania celów statutowych, uchwał Zarządu, zasad koleżeństwa i wyciągania konsekwencji za ich naruszanie.

5. Inne sprawy.

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” mogą brać udział zgodnie z zapisami Statutu tylko członkowie Stowarzyszenia ( założyciele ) i nie dotyczy kandydatów na członków, przyjętych po dniu 1 stycznia 2015r.. O fakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” członkowie Stowarzyszenia zostaną powiadomieni:

1) pocztą elektroniczną ( mailami ),

2) ogłoszeniem na stronie www,

3) w inny sposób, tj. na facebooku i sms.

Ze względu na rangę poruszanych problemów, prosi się o obowiązkowe uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków.