Składki członkowskie na rok 2019

Szanowni Klasyczni!

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia składka członkowska za rok 2019 nie ulega zmianie i wynosi 120 zł. Jedyną formą wpłaty jest przelew na konto stowarzyszenia :

Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych Klasyczny Koszalin
BGŻ S.A. Oddział Operacyjny Koszalin nr: 30 2030 0045 1110 0000 0399 2570

Składkę należy wpłacić jednorazowo do dnia 31.01.2019. Opłata dotyczy tylko członków stowarzyszenia, kandydaci na nowych członków muszą przejść procedurę rekrutacyjną.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia członkowie, którzy nie wpłacą składki w wyznaczonym terminie zostaną wykreśleni z listy członków.
W celu uniknięcia nieporozumień prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.


Zarząd Stowarzyszenia Klasyczny Koszalin.