Podziękowanie za uczestnictwo w Koszalińskiej Paradzie Niepodległości w dniu 11 listopada 2015r.

Podziękowanie za uczestnictwo w Koszalińskiej Paradzie Niepodległości w dniu 11 listopada 2015r.

Wszystkim członkom Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin” oraz naszym sympatykom, bardzo pięknie dziękuję za tak liczne uczestnictwo w Koszalińskiej Paradzie Niepodległości w dniu 11 listopada 2015r.. To był prawdziwy pokaz naszej siły i chęci uczczenia tego naszego najważniejszego państwowego święta.

W paradzie uczestniczyło aż 39 naszych pojazdów, a jak ładnie wyglądały potwierdza to przejazd w długiej kolumnie po ulicach Koszalina, jak i ich pokaz na parkingu przy ul. Andresa i przy amfiteatrze. Cieszyć należy się z przyjazdu kolegów ze Świdwina, Białogardu i innych okolicznych miejscowości.

Jak ubogo wyglądał udział innych stowarzyszeń w Paradzie, pokazuje przykład pojazdów z Automobilklubu Koszalińskiego, z którego pomimo szumnych zapowiedzi pojawiło się zaledwie kilka pojazdów. Udział niektórych z nich, był także bardzo wątpliwy ze względu na charakter święta, ale nie można im jednak zabronić udziału. Podkreślić jednakże należy udział w paradzie kolegów „cyklistów” z Rowerii i motocyklistów.

Mam nadzieję, że podobne zaangażowanie członków naszego Stowarzyszenia będzie miało miejsce w innych organizowanych w przyszłości imprezach, zarówno przez nasze Stowarzyszenie, jak i miasto Koszalin.

Na końcu wyrażam opinię, aby w przyszłości organizatorzy imprezy w Koszalinie z okazji Narodowego Święta Niepodległości pomyśleli, czy nie warto byłoby przed główną imprezą przy pomniku Marszałka Piłsudskiego zrezygnować z przemarszu z Katedry na ten plac, na rzecz organizacji Koszalińskiej Parady Niepodległości. W takiej sytuacji więcej ludzi i organizacji dołączyłoby do tej parady, bo wspomniany przemarsz aktualnie dotyczy tylko wybranych osób, polityków i organizacji, a pomija się udział szeregowych mieszkańców Koszalina.

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Hamerla